Co je tachyon a tachyonizace

Energie tachyonu je rychlejší než světlo, je přítomná všude ve vesmíru je neomezená a má veškerý potencionál nutný pro vytváření perfektních forem vesmíru. Tachyon zásobuje spirituální, mentální, emocionální a fyzickou rovinu energií a harmonizuje je. Tachyony působí přesně tam, kde je systém, který se dostal z rovnováhy, potřebuje. Tachyony energizují jemnohmotná energetická pole (SOEP) člověka a jejich prostředím působí na biologické životní systémy těla.

Tachyonová energie je energie, která drží pohromadě vesmír a vytváří všechny tvary na naší planetě.Pojem Tachyon byl zaveden v roce 1966 Geraldem Feinbergem pro částici kosmické energie. Slovo tachyon je odvozeno z řeckého výrazu pro vysokou rychlost, neboť tachyony se pohybují nadsvětelnou rychlostí. V tachyonech jsou obsaženy všechny formy energií, které slouží člověku k začlenění do řádu vesmíru. V procesu tachyonizování jde o to nově strukturovat určité substance na submolekulární úrovni. Tachyonová energie dokáže zvrátit entropii, a tím i dezorganizaci a stárnutí. Jakmile je nějaká substance tachyonizovaná, udržuje tachyon, který jí proudí, už trvale novou molekulovou strukturu. Nástroj sice nevypadá jinak než předtím, ale je teď trvalou anténou pro tachyonovou energii.

To v podstatě znamená, že jsme svědky historického průlomu a můžeme teď využít tachyonovou energii k léčení a transformaci našeho vědomí. Tento průlom vytváří předpoklady pro nové paradigma celostního léčení.

Diagram popisující prvky, ze ketrých se skládá tachyonová energie.

Využití v masáži – Tachyonizovaný kokon

Tachyonizovaný osobní kokon je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro vyvážení těla, mysli a ducha. Snižuje stres, protože harmonizuje emocionální tělo. Je jedním z nejpopulárnějších tachyonizovaných produktů, kvůli pronikavým účinkům, které působí na celé tělo.

TOK vás zahalí do trojrozměrného pole tachyonové životní energie. Speciální umístění jednotlivých prvků kokonu vytváří velice silný směrový tok tachyonového záření, které napomáhá ke skutečné rovnováze a transformaci. Tento zážitek podporuje sjednocení energií fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl. To vede ke klidu a vnitřní čistotě. Nejde jen o skvělý pocit, ale dojde také k zesílení jakýchkoliv hojivých procesů, které jsou potřeba na libovolné úrovni vašeho bytí. Stačí se jen položit na lehátko s předem připravenými tachyonizovanými disky a pásy a v klidu odpočívat po dobu cca 20 min.

Tento kokon využívám po dohodě se zákazníkem před vlastní masáží pro „naladění“ přijímajícího na vyšší vibrace a celkové uvolnění tělesné i psychické. Následně je snadnější přijímání tantra masáže jako takové na všech úrovních.

Studio Angel´s tantra je jediné, které nabízí možnost kombinace tachyonové energie a tantra masáže.

Fotka tantrického masážního lůžka.
Fotka ženy zabalené do tachyonového kokonu.